maandag 3 oktober 2011

VS 'diep teleurgesteld' over Joodse huizen

Het beeld wat je van Israël hebt of zou krijgen na het lezen van dit bericht in Trouw zal er niet beter op worden.  http://www.trouw.nl/tr/nl/4496/Buitenland/article/detail/2931842/2011/09/27/VS-diep-teleurgesteld-over-Joodse-huizen.dhtml

 

Het artikeltje zélf is niet zorgvuldig en juist gesteld. Zo wordt Gilo daarin een nederzetting genoemd, en het bericht eindigt met de zin:  "De illegale Joodse nederzettingen in bezet Palestijns gebied zijn een van de belangrijkste obstakels voor het vredesproces".

Op de IMO weblog vond ik de volgende informatie over Gilo:  Gilo is een wijk van Jeruzalem waar 40.000 mensen wonen. Op zijn minst is een deel van de grond in de jaren '40 aangekocht door het Joods Nationaal Fonds, en in 1971 is men met de bouw van de wijk begonnen. Volgens Arabische bronnen is het gebouwd op land dat is geconfisqueerd van onder andere het nabij gelegen Beith Jala: 

Deze informatie, en ook die uit Wikipedia hierover, geeft een heel ander en veel genuanceerder beeld! Ik acht het contrast daarvan met het berichtje, zoals gepubliceerd in Trouw, schrijnend. De beeldvorming over Israël wordt er niet beter op. De berichtgeving in de media over Israël speelt daarbij een grote rol. Trouw wijkt daar niet van af! Integendeel. Ik vraag mij echt af wie Trouw hiermee een dienst denkt te kunnen bewijzen. Dat kan toch niet, met die zo vaak gehoorde 'goede bedoelingen', Israël zijn???

J.S.

Bronnen:

http://www.zionism-israel.com/blog/archives/00000408.html

http://en.wikipedia.org/wiki/Gilo

7 opmerkingen:

 1. Gilo ligt buiten de gemeentegrens van Jerusalem zoals die gehanteerd werd voor 1967. Gilo valt dus internationaal gezien onder de categorie nederzetting in bezet gebied en is geen wijk van Jeruzalem.
  Na 1967 is de gemeentegrens van Jerusalem flink opgerekt.
  Een en ander is hier, met kaart, toegelicht. http://tinyurl.com/6c4hdpe

  Het is altijd een punt van aandacht over welke gehanteerde gemeentegrens men spreekt als men het heeft over Jeruzalem.
  Trouw is dus correct door Gilo een nederzetting te noemen omdat de internationale wereld dat zo ziet. Het deel van de huidige gemeentegrens van Jeruzalem die zich uitstrekt over de Westbank is door geen enkel land erkent.

  De Jerusalem wet van 1980, feitelijke annexatie van Oost Jeruzalem met de grenzen van na 1967, leidde tot een resolutie van de VN Veiligheidsraad die de wet afwees.

  BeantwoordenVerwijderen
 2. 'Correct betekent dus wanneer de internationale wereld dat zo ziet'?

  BeantwoordenVerwijderen
 3. De VN, internationaal orgaan, hanteert Jeruzalem als 'corpus separantum' met als gemeentegrens die van 1947. In die zin is Gilo geen deel van Jeruzalem. Internationaal gezien is het dus correct Gilo als nederzetting aan te duiden.

  Correct, wat is correct? ik denk wat algemeen in een gemeenschap als norm gehanteerd wordt. Toch niet de visie van een klein gedeelte van die gemeenschap als het om een internationaal conflict over grondgebied gaat.

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Resolutie 181 Algemene Vergadering Verenigde Naties van 29 november 1947 selt o.m. dat Jeruzalem en Bethlehem een internationaal statuut moeten krijgen. Volgens het kaartje moet Gilo daarin liggen

  http://nl.wikipedia.org/wiki/Resolutie_181_Algemene_Vergadering_Verenigde_Naties

  Overigens heeft Jordanië kort na de onafhankelijkheidsoorlog Oost Jeruzalem geannexeerd
  J.S.

  BeantwoordenVerwijderen
 5. J.S.

  Inderdaad stelt resolutie 181 het volgende,
  "
  The City of Jerusalem shall include the present municipality of Jerusalem plus the surrounding villages and towns, the most eastern of which shall be Abu Dis; the most southern, Bethlehem; the most western, 'Ein Karim (including also the built-up area of Motsa); and the most northern Shu'fat, as indicated on the attached sketch-map (annex B).
  "

  Gilo valt dus binnen de stadsgrenzen van het corpus separantum echter dat is nooit ontstaan. Het was dus van mijn kant foutief om A van incorrecte grenzen van het corpus separantum uit te gaan en B door te stellen dat de internationale wereld die grenzen op dit moment hanteren alszijnde de grenzen van Jeruzalem.
  Blijft over de gemeentegrens zoals die was tijdens het mandaat. De conclusie dat Gilo een nederzetting is en geen wijk van Jeruzalem blijft dus overeind.
  Zie ook VN resolutie 478 waarin de Jerusalem law ter sprake komt.

  Wat de annexatie van Oost-Jeruzalem door Jordanië te maken heeft met de status van Gilo is mij onduidelijk. Kunt u dat toelichten?

  BeantwoordenVerwijderen
 6. Gilo viel buiten de gemeentegrens van Jeruzalem maar om Gilo als nederzetting te omschrijven kan niet overeind gehouden worden. Ik wijs hier nogmaals op het feit dat Gilo voor een groot deel gebouwd is op land wat voor de Tweede Wereldoorlog gekocht is door Joden. Gilo als nederzetting te benoemen is een interpretatie van Arabische en internationale (VN) zijde, waarbij nog opgemerk moet worden dat de status van Jeruzalem ook uit de Oslo akkoorden is weggelaten.
  J.S.

  BeantwoordenVerwijderen
 7. J.S.

  Land aangekocht in Israel door een groep Nederlanders wordt geen Nederlandse enclave. Die gronden worden eigendom van rechtspersonen onder de wetten van de staat Israel.
  Gilo was destijds mandaatgebied en viel dus onder VN gezag ongeacht wie welke gronden hadden gekocht.
  Gilo ligt buiten de gemeentegrenzen van Jeruzalem van voor 1967 en is dus een nederzetting op bezet gebied. Wat is het anders als u zelf ook stelt dat Gilo buiten de gemeentegrenzen valt?

  Over de status van Jeruzalem wordt in de Oslo akkoorden vermeld dat de definitieve status op een later tijdstip worden onderhandeld evenals de onderwerpen , Joodse nederzettingen in de bezette gebieden, de vluchtelingenkwestie, de grenzen en de eventuele oprichting van een Palestijnse staat.

  BeantwoordenVerwijderen