donderdag 22 september 2011

Desmond Tutu: Nederlandse kerken moeten Israël boycotten

Enkele jaren geleden is op de redactie van Trouw besloten om het Midden Oostenconflict meer vanuit de zijde van de Palestijnen te benaderen. Dit artikel in Trouw, naar aanleiding van de z.g. Kairosconferentie aan de VU op afgelopen 15 en 16 september, is daarvan het zoveelste voorbeeld. Het begint met de opmerking van aartsbisschop Desmond Tutu dat 'Nederlandse christenen Israël moeten beschermen tegen zichzelf'. http://www.trouw.nl/tr/nl/5091/Religie/article/detail/2912344/2011/09/16/Desmond-Tutu-Nederlandse-kerken-moeten-Israel-boycotten.dhtml

Israël zou maar beter beschermd moeten worden tegenover anderen en invloeden van buiten het land. Tutu roept ook op 'om producten en diensten uit het land te boycotten en dat de christelijke kerken Israël moeten liefhebben zoals ze van een drankverslaafde oom zouden houden'. Het is duidelijk. Israël lijdt aan verslaving, de Palestijnse zijde gaat weer helemaal vrijuit. Die kent immers geen verslavingen?! Het artikel houdt de ingezette eenzijdig negatieve houding jegens Israël keurig beet. De opmerking dat de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) in zijn reacties minder streng is voor het land dan Tutu, past hier goed in. De PKN kerk schaart zich immers niet in alle opzichten achter de politieke analyse uit het Kairosdocument, waar het allemaal om begonnen is, en ziet bij monde van ds. Arjen Plaisier, scriba van de PKN synode, de Palestijnen  niet enkel en alleen als slachtoffers. Plaisier hierover: „Die eenzijdigheid is in sommige kringen van Sabeel te vinden. Daar wordt de zwarte piet van het conflict in het Midden-Oosten exclusief bij Israël gelegd. Daar dreigt Israël de 'bad guy' te worden, waartegen de 'good guy', de Palestijnse leiders, gunstig afsteken, waarbij over Hamas niets gezegd wordt, evenmin als over de vaak dubieuze rol van de Arabische landen. En waarbij het smeulende en soms openlijk uitbrekende antisemitisme nauwelijks wordt genoemd." Zelfs Tutu kan nog iets opsteken van ds. Plaisier. Het artikel eindigt met de opmerking dat oud minister Jan Pronk, voorzitter van het Interkerkelijk Vredesberaad (IKV), het Kairosdocument een 'niet te negeren aanklacht tegen onrecht' noemde. Diezelfde Jan Pronk is echter niet helemaal eenzijdig pro Palestijns. Hij zei in zijn, op zichzelf erg positieve, reactie op het Kairosdocument o.m. ook 'dat Palestijnen mensenrechten schenden en dat recht niet kan worden gevestigd met onrecht'.

J.S.

Bron:   http://www.frieschdagblad.nl/index.asp?artID=56410 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten